конспекти 2020г

4 клас

КОНСПЕКТ по български език и литература 

КОНСПЕКТ по бълг.език и литература РП

КОНСПЕКТ по математика РП

КОНСПЕКТ по математика

КОНСПЕКТ по човекът и природата

КОНСПЕКТ по руски език

КОНСПЕКТ по човекът и обществото

КОНСПЕКТ по музика

КОНСПЕКТ по технологии и предприемачество

5 клас

КОНСПЕКТ по български език и литература

КОНСПЕКТ по бълг.език и литература РП

КОНСПЕКТ по математика

КОНСПЕКТ по математика РП

КОНСПЕКТ по история и цивилизация

КОНСПЕКТ по руски език

КОНСПЕКТ по изобразително изкуство

КОНСПЕКТ по технологии и предприемачество

7 клас

КОНСПЕКТ по български език и литература

КОНСПЕКТ по математика

КОНСПЕКТ по физика и астрономия

КОНСПЕКТпо история и цивилизация

КОНСПЕКТпо руски език

КОНСПЕКТпо информационни технологии

КОНСПЕКТпо изобразително изкуство

КОНСПЕКТ по технологии и предприемачество