Начало

Считано от 19.04.2023 г., единствен официален електронен адрес за кореспонденция със СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово е 

info-1803001@edu.mon.bg

ПЛАН-ПРИЕМ за 8 КЛАС ЗА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА уч.2024/2025г

публикувано на 20.06.2024г

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 12 КЛАС

Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – частта по теория на професията за сесия август-септември на учебната 2023/2024 година: 23.08.2024 г. от 8.30 ч. в СУ „Васил Левски” с ПП за специалност код 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ по професия 522020 „Електромонтьор“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“, втора степен на професионална квалификация, дуална система на обучение (обучение чрез работа). Зрелостниците трябва да се явят и заемат местата си в изпитната зала до 8.00 ч.

 Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – частта по практика на професията за сесия май-юни на учебната 2023/2024 година: –  26.08.2024 г. от 8.30 ч. в учебен център на  „Каолин” ЕАД за специалност код 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ по професия 522020 „Електромонтьор“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“, втора степен на професионална квалификация, дуална система на обучение (обучение чрез работа) .

Ветово, 17.06.2024 г.

Заповед за план-прием в Іклас за 2024-2025г

Национален ден за безопасност на движението по пътищата

Проведен бе конкурс за рисунка на тема „Да се движим безопасно в моя роден край“. Ето и наградените учасници:

От 8кл. Михаела

От 5кл. – Онур, Мустафа
От 6кл. – Севил, Анифе, Мелек, Габриела

Днес, 26.06.2024г, в нашето училище отбелязахме националният ден за безопасност на движението 29.06.2024г с няколко инициативи.
  • Беседа/викторина на тема „Безопасно движение по пътищата през лятната ваканция“. Г-жа Господинова от Районна полиция гр. Ветово изнесе  лекция пред 50 ученици от 8,9 и 11 клас, на която ги запозна с основните правила за движение и поведение. Особено внимание обърна на правата и забраните за използване на електрически тротинетки, мотопеди и мотори, които най-често се нарушават от учениците.

  • Седмокласниците, в присъствието на полицаи, излязоха на пешеходната пътека пред училището и с подготвени лозунги призоваха шофьорите да спазват правилата за движение по пътищата, да са отговорни, да опазват зравето и живота на децата.

  • Подготвено бе и табло за отбелязване на деня за безопасност на движението по пътищата.
Публикувано на 26.06.2024г (снимките са публикувани с писменото съгласие на родителите, предоставено чрез Декларация за информирано съгласие)
ВАЖНО!

Свободни места към 16.04.2024 г.

Име Вид паралелка/ група Форма на обучение Брой ученици Професия Специалност Брой места
1 а Общообразователна дневна 15 не е приложимо не е приложимо 7
1 б Общообразователна дневна 15 не е приложимо не е приложимо 7
3 а Общообразователна дневна 19 не е приложимо не е приложимо 3
3 б Общообразователна дневна 19 не е приложимо не е приложимо 3
4 а Общообразователна дневна 13 не е приложимо не е приложимо 9
4 б Общообразователна дневна 14 не е приложимо не е приложимо 8
5 а Общообразователна дневна 23 не е приложимо не е приложимо 3
5 б Общообразователна дневна 16 не е приложимо не е приложимо 10
7 а Общообразователна дневна 14 не е приложимо не е приложимо 12
7 б Общообразователна дневна 13 не е приложимо не е приложимо 13
8 а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 28 Минен техник Минна електромеханика 0
9 а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 23 Минен техник Минна електромеханика 3
10 а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 10 Минен техник Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии 16
10 б Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 15 Електромонтьор Електрообзавеждане на производството 11
11. а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 13 Електромонтьор Електрообзавеждане на производството 13
12. а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 5 Химик – оператор Технология на неорганичните вещества 8
12. а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 2 Електромонтьор Електрообзавеждане на производството 11

Заявления се приемат от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на училището.

ВАЖНО!

 Рейтингова система на висшите училища в България

http://rsvu.mon.bg

Ние подкрепяме кампанията за дарение на счетоводен и търговски софтуер за учебни цели на Microinvest! Повече информация на www.microinvest.net[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]