Начало

Считано от 19.04.2023 г., единствен официален електронен адрес за кореспонденция със СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово е 

info-1803001@edu.mon.bg

ПЛАН-ПРИЕМ за 8 КЛАС ЗА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА уч.2024/2025г

публикувано на 20.06.2024г

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 12 КЛАС

Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – частта по теория на професията за сесия август-септември на учебната 2023/2024 година: 23.08.2024 г. от 8.30 ч. в СУ „Васил Левски” с ПП за специалност код 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ по професия 522020 „Електромонтьор“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“, втора степен на професионална квалификация, дуална система на обучение (обучение чрез работа). Зрелостниците трябва да се явят и заемат местата си в изпитната зала до 8.00 ч.

 Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – частта по практика на професията за сесия май-юни на учебната 2023/2024 година: –  26.08.2024 г. от 8.30 ч. в учебен център на  „Каолин” ЕАД за специалност код 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ по професия 522020 „Електромонтьор“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“, втора степен на професионална квалификация, дуална система на обучение (обучение чрез работа) .

Ветово, 17.06.2024 г.

Заповед за план-прием в Іклас за 2024-2025г

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Днес, 07.05.24г. в СУ “ Васил Левски “ с ПП гр. Ветово, се организира и проведе Ден на отворените врати – събитие, при което желаещите могат да влязат  свободно и да разгледат базата. Да си припомнят любими мигове от миналото и да погледнат в света на модерните технологии.

Първи гости на инициативата бяха деца от ПГ на ДГ „Щастливо детство“ и техните учители. Бъдещите първокласници присъстваха на кратка театрално-музикална програма, подготвена от ученици от I – IV клас.

Децата се потопиха в света на приказките, бяха активни участници в откриването на приказни герои и с интерес изгледаха драматизацията на приказката „Дядо и ряпа“, изиграна от ученици от I клас.

Слушаха и пяха песни, запознаха се с бъдещите си класни стаи, посетиха компютърните кабинети и като подарък получиха книжка и моливче – символ на знание и успехи в училище.

Честваме националния празник 3 март

Ден на розовата фланелка“ –  28.02.2024г.

Училищен кръг на „Spelling Bee“ и нашите победители Севил

и КонстантинВАЖНО!

Свободни места към 16.04.2024 г.

Име Вид паралелка/ група Форма на обучение Брой ученици Професия Специалност Брой места
1 а Общообразователна дневна 15 не е приложимо не е приложимо 7
1 б Общообразователна дневна 15 не е приложимо не е приложимо 7
3 а Общообразователна дневна 19 не е приложимо не е приложимо 3
3 б Общообразователна дневна 19 не е приложимо не е приложимо 3
4 а Общообразователна дневна 13 не е приложимо не е приложимо 9
4 б Общообразователна дневна 14 не е приложимо не е приложимо 8
5 а Общообразователна дневна 23 не е приложимо не е приложимо 3
5 б Общообразователна дневна 16 не е приложимо не е приложимо 10
7 а Общообразователна дневна 14 не е приложимо не е приложимо 12
7 б Общообразователна дневна 13 не е приложимо не е приложимо 13
8 а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 28 Минен техник Минна електромеханика 0
9 а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 23 Минен техник Минна електромеханика 3
10 а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 10 Минен техник Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии 16
10 б Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 15 Електромонтьор Електрообзавеждане на производството 11
11. а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 13 Електромонтьор Електрообзавеждане на производството 13
12. а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 5 Химик – оператор Технология на неорганичните вещества 8
12. а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 2 Електромонтьор Електрообзавеждане на производството 11

Заявления се приемат от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на училището.

Рейтинг на висшите училища 2023г

rsvu.mon.bg 

Благотворителен коледен базар, организиран от Ученическия съвет под надслов „Деца помагат на деца“.
Под сянката на този век
напук на всичко съществува
последният добър човек…
И Господ всеки път го чува.
Доброто не си е отишло, има го. Нужно е само да му дадем път.

В периода 23-27.10.23г. се организира и проведе кампания

„Послания на есенния лист“,

в която учениците от 4 клас отправиха послания към всички участници в движението.
Учениците от 1 клас участваха с рисунка на тема                      “ Безопасно придвижване“.

Табло от най- добрите бе окачено на първия етаж в сградата на училището

По повод 1 ноември – Денят на народните будители, Ученическият съвет организира празник под надслов

„Днешните будители- нашите учители“

Проведоха се: състезание по волейбол между ученици и учители.
Забавни игри на открито:
– Въжена битка
– Скачане с чували
– Игри по двойки

клип 1

клип 2

ВАЖНО!

 Рейтингова система на висшите училища в България

http://rsvu.mon.bg

Ние подкрепяме кампанията за дарение на счетоводен и търговски софтуер за учебни цели на Microinvest! Повече информация на www.microinvest.net[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]