Начало

СЪОБЩЕНИЕ

СУ”В.Левски” с ПП – Ветово обявява търг с явно наддаване на 03.06.2021 г. за отдаване под наем на 14885 кв.м  нива, трета категория, в землището на  гр.Ветово, Русенска област /    0879620093

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБЯВАТА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на проектните дейности  с учениците от 1., 2. и 3. клас за  периода 01.06. 2021г.– 07.06.2021г. , както следва: 

Дата  Тема  Педагогически специалисти 
  1. Клас  от 8.00ч. до 11.00 ч. 
 
01.06.  „Ние вече сме грамотни“   Д.Радева  Х.Велиева 
02.06.  Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България  Д.Радева  Х.Велиева 
03.06.  Забавна среща с аниматори  Е.Хюсеинова  Х.Велиева 
04.06.  Рисунка на асфалт  Е.Хюсеинова  Х.Велиева 
07.06.  Растенията в родния край – разходка с учебна цел   Д.Радева  Х.Велиева 
  1. клас от 8.05ч. до 11.00 ч. 
   
01.06.  Спортни, занимателни, състезателни игри  Св.Няголова 

Р.Бейтулова 

Р.Недева 
02.06.  Изплитане и поднасяне на венци на паметниците в населеното място  Св.Няголова 

Р.Бейтулова 

Р.Недева 
03.06.  Участие в детско шоу с аниматори  Св.Няголова  Р.Недева 
04.06.  Да направим хвърчило  Св.Няголова  Р.Недева 
07.06.  Да пуснем хвърчила. Посещение на близка площадка  Св.Няголова 

Р.Бейтулова 

Р.Недева 
3.клас от 8.05ч ч. до 11.30 ч.     
01.06.  Събиране на билки за хербарий  Р.Рашкова  Д.Сейдахмедова 
02.06.  Презентация за Христо Ботев   Р.Рашкова  Д.Сейдахмедова 
03.06.  Представление от „Веселяците”  С.Реджебова  Р.Бейтулова 
04.06.  Разходка сред природата , подвижни игри  С.Реджебова  Р.Бейтулова 
07.06.  Оформяне на хербария в папка  Р.Рашкова  Д.Сейдахмедова 

Пълният текст на заповедта може да прочетете ТУК

В страница „Прием“ можете да се запознаете с ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС -Русе

Отчет за резултатите от учебната дейност през първи учебен срок и мерки за преодоляване на затрудненията и пропуските в знанията на учениците – 2020/2021г

 

Уважаеми родители и ученици,
Запазваме началния час на учебните часове,  удължаваме междучасията в 1.-7. клас. 

Моля Ви за съдействие, като:

-осигурявате спокойна заобикаляща среда на ученика за провеждане на часове от разстояние  и необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението на детето си;

-не се включвате и не нарушавате провеждането на синхронните учебни часове в директен контакт и разговор с учителя или с детето си  по време на часа; при необходимост се свържете  с учителя в удобно и за двете страни време;

– ежедневно се осведомявате за участието, успеха,   развитието и образователните резултати на детето си  в Школо (shkolo.bg);

– своевременно уведомявате класния ръководител за отсъствие на детето си по уважителни причини; предавате медицинските бележки своевременно на охраната на училището;

– не изнасяте и не позволявате на детето си да изнася в други чатове записи на проведени часове.

Справката за отсъствията през м. ноември 2020 г. ще подадем  в Агенцията за социално подпомагане на 2.12.2020 г.

Справката за отсъствията през м. декември 2020 г. ще подадем  в Агенцията за социално подпомагане на 4.01.2021 г.

Ако детето Ви е определено да се обучава на хартиен носител, то следва да изпълнява възложените му задачи в срок и да ги предава на медиаторите за оценка от учителя, в противен случай се вписват отсъствия в електронния дневник и оформянето на срочна  оценка ще трябва да стане с изпити .

Нека заедно проявим отговорност към  бъдещето на децата ви.

АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА    OFFICE 365 И ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS  ОТ УЧЕНИЦИТЕ

  1. Отворете сайта portal.office.com
  2. Въведете Вашето потребителско име от вида ime@edu.mon.bg, което Ви го дава класният и щракнете „Напред“.
  3. Въведете паролата, която също е дадена от класния ръководител, и щракнете „Влизане“.

Паролата, която Ви е предоставена, е временна. При първо влизане ще трябва да я смените с Ваша парола.

Новата паролата, която ще въведете, трябва да бъде най-малко 8 символа, на латиница и да съдържа комбинация от малки, главни букви и цифри.

  1. Въведете текущата парола, която Ви е предоставена, а след това два пъти въведете нова парола и щракнете „Влизане“.
  2. Също така трябва да въведете алтернативен е-мейл и мобилен телефон за допълнителна сигурност и за възстановяване на забравена парола. Запомнете тази парола и не я предоставяйте на никого. Използвайте Вашият акаунт и паролата си да достъпвате облачните услуги на Майкрософт, вкл. виртуалната класна стая – Връзките учител-ученик ще бъдат прибавени автоматично.

Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване, упражняване и затвърдяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви:
 използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
 да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
 да консултирате, подпомагате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
 да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
Вярвам, че заедно ще успеем да се справим с извънредното положение!
Бъдете здрави, силни и отговорни!

 

СУ „В.Левски” с ПП участва в проект „Образование за утрешния ден”. В училището са сформирани две групи: „Млад графичен дизайнер” и „В света на информационните технологии”. В проекта участват ученици от 5,6 и 9 клас.

Състезание „Дигитални бизнес модели“ в РУ „А.Кънчев“

В състезанието взеха участие 6 ученика от 11 и 12 клас от нашето училище. Анис от 11клас спечели първо място за време. Всички наши участници се представиха добре – двама са на второ място на първи етап и комплексно представяне, двама на трето място за време и комплексно представяне.

Анис получава награда за първо място на втори кръг за време:

Награждаване на отбора спечелил първо място за време:

Нашите участници след състезанието с г-н Радойски.

 Рейтингова система на висшите училища в България

http://rsvu.mon.bg

Ние подкрепяме кампанията за дарение на счетоводен и търговски софтуер за учебни цели на Microinvest! Повече информация на www.microinvest.net