Начало

Считано от 19.04.2023 г., единствен официален електронен адрес за кореспонденция със СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово е 

info-1803001@edu.mon.bg

ВАЖНО!

Свободни места в сп. „Минна електромеханика“ към 20.09.2023 г. – 1

ВАЖНО!

Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – частта по теория на професията за сесия май-юни на учебната 2022/2023 година: 25.08.2023 г. от 8.30 ч. в СУ „Васил Левски” с ПП за специалност код 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ по професия 522020 „Електромонтьор“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“, втора степен на професионална квалификация, дуална система на обучение (обучение чрез работа). Зрелостниците трябва да се явят и заемат местата си в изпитната зала до 8.00 ч.

 Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – частта по практика на професията за сесия май-юни на учебната 2021/2022 година: –  29.08.2023 г. от 8.30 ч. в учебен център на  „Каолин” ЕАД за специалност код 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ по професия 522020 „Електромонтьор“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“, втора степен на професионална квалификация, дуална система на обучение (обучение чрез работа) .

Ветово, 14.08.2023 г.

НОВИНИ

На 19 и 23.05.2023 г. ученици от СУ „Васил Левски“ с професионални паралелки участваха в „Пробно стажуване“ по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ във фирмата партньор по проекта – Каолин ЕАД. Учениците се запознаха с технологичното оборудване в различните цехове на  фабриката, с особеностите на професията, която са избрали  и с реалните работни условия в предприятието – партньор. За участието си в пробното стажуване всички ученици от 8, 9 и 10 клас получиха сертификат.

Млади огнеборци от Ветово се представиха отлично на състезание

Цялата статия – ТУК

На 18 май 2023г в Русе на територията на Втора РСПБЗН се проведоха областните състезания между младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец” при РДПБЗН – Русе. В надпреварата участваха шест отбора.

Отборите се състоят от 10 души – 9 състезатели и един резерва, като възрастовата граница на участващите състезателите е от 12 до 16 години.

Състезанието протече в две дисциплини – “400 м щафетно бягане с препятствия” и “Бойно разгръщане на състезателна пътека”.

Комплексен победител стана младежки противопожарен отряд „БЕЛИ ЛОМ“ при СУ “Васил Левски” – гр. Ветово. Той ще представи Област Русе на ХХII републикански състезания на младежките противопожарни отряди.

Учениците от СУ „В. Левски“ гр.Ветово за поредна година призовават към толерантност, доброта, съчувствие.
„Денят на розовата фланелка“ се отбеляза с апела „Училище без агресия, насилие и тормоз“!

НИЕ ЗНАЕМ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Близо 80 ученици от най-голямото ветовско училище СУ „Васил Левски“ участваха във викторина, посветена на Апостола на свободата
Учениците от СУ „В. Левски“ с професионални паралелки – гр. Ветово СУ“Васил Левски“ с ПП гр.Ветово направиха коледна изненада за децата от Отделение Педиатрия.
Благодарим Ви за добротата и съпричастността!
Бъдете здрави!
Светли Коледни празници!
от УМБАЛ КАНЕВ – гр.Русе

20.12.2022 г.

Ученици от СУ „Васил Левски“ с професионални паралелки в гр. Ветово   с коледна изненада за децата от отделение Педиатрия в Университетската болница „Канев“

     Коледа е празник на доброто и надеждата, на съпричастността и взаимопомощта. С вярата, че доброто  лекува, Ученическият съвет заедно с  г-ца Нурсен Салиева   организира благотворителна инициатива  „Дари играчка, създай усмивка“. И  днес  учениците са горди и щастливи, че успяха да дарят радост за Коледа на много деца.   Колко малко е нужно, за да стоплиш сърцето на някого и да получиш една истинска усмивка!

    Това са моменти, в които разбираме, че Коледното чудо всъщност е Доброто, което всеки от нас  носи у себе си и с което променяме  света!

Поздравления за 4а клас за постигнатия максимален резултат теста за пътна
безопасност „Без грешки на пътя“!

В Русе се проведе форум за проблемите на дуалното обучение в областта.

Репортаж за дуалното обучение в Русенска област

Уважаеми родители и ученици,

Моля Ви за съдействие, като:

-осигурявате спокойна заобикаляща среда на ученика за провеждане на часове от разстояние  и необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението на детето си;

-не се включвате и не нарушавате провеждането на синхронните учебни часове в директен контакт и разговор с учителя или с детето си  по време на часа; при необходимост се свържете  с учителя в удобно и за двете страни време;

– ежедневно се осведомявате за участието, успеха,   развитието и образователните резултати на детето си  в Школо (shkolo.bg);

– своевременно уведомявате класния ръководител за отсъствие на детето си по уважителни причини; предавате медицинските бележки своевременно на охраната на училището;

– не изнасяте и не позволявате на детето си да изнася в други чатове записи на проведени часове.

Справката за отсъствията през м. ноември 2020 г. ще подадем  в Агенцията за социално подпомагане на 2.12.2020 г.

Справката за отсъствията през м. декември 2020 г. ще подадем  в Агенцията за социално подпомагане на 4.01.2021 г.

Ако детето Ви е определено да се обучава на хартиен носител, то следва да изпълнява възложените му задачи в срок и да ги предава на медиаторите за оценка от учителя, в противен случай се вписват отсъствия в електронния дневник и оформянето на срочна  оценка ще трябва да стане с изпити .

Нека заедно проявим отговорност към  бъдещето на децата ви.

АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА    OFFICE 365 И ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS  ОТ УЧЕНИЦИТЕ

  1. Отворете сайта portal.office.com
  2. Въведете Вашето потребителско име от вида ime@edu.mon.bg, което Ви го дава класният и щракнете „Напред“.
  3. Въведете паролата, която също е дадена от класния ръководител, и щракнете „Влизане“.

Паролата, която Ви е предоставена, е временна. При първо влизане ще трябва да я смените с Ваша парола.

Новата паролата, която ще въведете, трябва да бъде най-малко 8 символа, на латиница и да съдържа комбинация от малки, главни букви и цифри.

  1. Въведете текущата парола, която Ви е предоставена, а след това два пъти въведете нова парола и щракнете „Влизане“.
  2. Също така трябва да въведете алтернативен е-мейл и мобилен телефон за допълнителна сигурност и за възстановяване на забравена парола. Запомнете тази парола и не я предоставяйте на никого. Използвайте Вашият акаунт и паролата си да достъпвате облачните услуги на Майкрософт, вкл. виртуалната класна стая – Връзките учител-ученик ще бъдат прибавени автоматично.

Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване, упражняване и затвърдяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви:
 използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
 да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
 да консултирате, подпомагате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
 да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
Вярвам, че заедно ще успеем да се справим с извънредното положение!
Бъдете здрави, силни и отговорни!

Състезание „Дигитални бизнес модели“ в РУ „А.Кънчев“

В състезанието взеха участие 6 ученика от 11 и 12 клас от нашето училище. Анис от 11клас спечели първо място за време. Всички наши участници се представиха добре – двама са на второ място на първи етап и комплексно представяне, двама на трето място за време и комплексно представяне.

Анис получава награда за първо място на втори кръг за време:

Награждаване на отбора спечелил първо място за време:

Нашите участници след състезанието с г-н Радойски.

 Рейтингова система на висшите училища в България

http://rsvu.mon.bg

Ние подкрепяме кампанията за дарение на счетоводен и търговски софтуер за учебни цели на Microinvest! Повече информация на www.microinvest.net[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]