График изпити 2020/2021г

ГРАФИК ИЗПИТИ СФО АПРИЛ  – 7 КЛАС

ГРАФИК ИЗПИТИ СФО АПРИЛ – 4 КЛАС 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕНА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

 САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, м.ЯНУАРИ,2021г

IV КЛАС

Предмет Дата Час Вид на изпита Продължи-телност Място за провеждане
1 Човекът и обществото 25.01.2021 14,00 ч. Писмен 1 час Кабинет Природни науки
2 Руски език 26.01.2021 14,00 ч Писмен 1 час Кабинет Природни науки
3 Български език и литература 27.01.2021 14,00 ч Писмен,

устен

1 час – писмен

До 20 мин. – устен

Кабинет Природни науки
4 Математика 29.01.2021 14,00 ч Писмен 1 час Кабинет Природни науки
5 Технологии предприемачество 01.02.2021 14,00 ч Практически 1 час 107
6 Музика 02.02.2021 14,00 ч Практически 1 час 107

 САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, м.ЯНУАРИ, 2021г.

V КЛАС

Предмет Дата Час Вид на из-пита Продъл-жителност Място за про-веждане
1 История и цивилизации 25.01.2021 14,00 ч Писмен 2 часа Кабинет Природни науки
2 Руски език 26.01.2021 14,00 ч Писмен, устен 2 часа Кабинет Природни науки
3 Български език и литература 27.01.2021 14,00 ч Писмен 2 часа Кабинет Природни науки
4 Информационни технологии 28.01.2021 14,00 ч Писмен Практически 2 часа 306
5 Математика 29.01.2021 14,00 ч Писмен 2 часа Кабинет Природни науки
6 Изобразително изкуство 01.02.2021 14,00 ч Писмен, практически 2 часа Кабинет Природни науки
7 Технологии и предприемачество 02.02.2021 14,00 ч Писмен, практически 2 часа Кабинет Природни науки

 САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, м.ЯНУАРИ,2021г.

VII КЛАС

Предмет Дата Час Вид на изпита Продължи-телност Място за про-веждане
1 История и цивилизации 25.01.2021 14,00 ч Писмен 2 часа Кабинет Природни науки
2 Руски език 26.01.2021 14,00 ч Писмен, устен 2 часа Кабинет Природни науки
3 Български език и литература 27.01.2021 14,00 ч Писмен 2 часа Кабинет Природни науки
4 Информационни технологии 28.01.2021 14,00 ч Писмен, практически 2 часа 306
5 Математика 29.01.2021 14,00 ч Писмен 2 часа Кабинет Природни науки
6 Изобразително изкуство 01.02.2021 14,00 ч Писмен, практически 2 часа Кабинет Природни науки
7 Технологии и предприемачество 02.02.2021 14,00 ч Писмен, практически 2 часа Кабинет Природни науки
8 Физика и астрономия 04.02.2021 14,00 ч Писмен 2 часа Кабинет Природни науки

График за изпити и консултации – СФО,

учебна 2020 – 2021 г.

Подаване на заявления за явяване на изпити:

– първа сесия – от 04.11  до 15.11.2020 г. , провеждане на изпити – 25.11 – 15.12.2020 г.

– втора сесия – от 15.02 до 02.03.2021 г., провеждане на изпити – 11.03 – 31.03.2021 г.

4 клас
Първа сесия Втора сесия
1. Български език и литература 1. Български език и литература РП
2. Руски език 2. Математика РП
3. Математика 3. Човекът и природата
4. Човекът и обществото 4. Изобразително изкуство
5. Музика 5. Физическо възпитание и спорт
6. Технологии и предприемачество 6. Компютърно моделиране

 

5 клас 
Първа сесия Втора сесия
1. Български език и литература 1. Български език и литература РП
2. Математика 2. Математика РП
3. Руски език 3. Човекът и природата
4. Информационни технологии 4. География и икономика
5. История и цивилизации 5. История и цивилизации РП
6. Изобразително изкуство 6. Музика
7. Технологии и предприемачество 7. Физическо възпитание и спорт

 

7 клас 
Първа сесия Втора сесия
1. Български език и литература 1. Български език и литература РП
2. Математика 2. Математика РП
3. Руски език 3. География и икономика
4. Информационни технологии 4. География и икономика РП
5. История и цивилизации 5. Биология и здравно образование
6. Изобразително изкуство 6. Химия и опазване на околната среда
7. Технологии и предприемачество 7. Физическо възпитание и спорт
8. Физика и астрономия 8. Музика


График изпити СФО сесия март-април 2018/2019г  

График консултации СФО – сесия март-април 2018/2019г

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 клас СФО – ЮНСКА СЕСИЯ 2018

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6 клас СФО – ЮНСКА СЕСИЯ 2018

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ НА АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА – СФО – ЮНСКА СЕСИЯ 2018г

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА – СФО – м.МАЙ 2018г

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА – СФО – м.ЯНУАРИ 2018г

Заповед за провеждане на изпитите на Александра Ангелова