СФО

Заповед за графика на изпитите в самостоятелна форма на обучение – 11.2021г

График за изпити сесия ноември – декември  за ученици в  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ТУК 

Днес, 03.11.2020г, в страница график изпити 2020г е публикуван график на изпитите в СФО и в страница  конспекти 2020г, са публикувани конспектите за тях, моля обучаващите се в самостоятелна форма на обучение да се запознаят с тях.