СТЕМ

В рамките на Деня на отворени врати, като част от кампания Прием’ 2022/2023, се проведе съвместна среща с родители и ученици от 7. клас, на която бяха представени възможностите на STEM центъра. Учениците участваха в занимания със стереоскопичните 3D компютри, а родителите наблюдаваха демонстрираните от учениците умения.

В Русе се проведе форум за проблемите на дуалното обучение в областта,в който взеха участие и наши представители.

Репортаж за дуалното обучение в Русенска област.

Нашите истории в СТЕМ центъра

В СТЕМ центъра цари оживление – учениците с удоволствие изкачват не само планината на познанието, но обичат и да се катерят на изкуствената скала.

Тук също научават какво е производство, поточна линия и сортиране. Така без да напускат училищната сграда учениците учат за света на възрастните. Сами управляват производствен процес с помощна на стендовете в кабинета по професионална подготовка.

В кабинета по природни науки се огласява от весела глъчка. Там по-малките пък се гмуркат в света на роботите. Сръчно сглобяват роботи и ги програмират според своята фантазия какви действия да извършват.

А гимназистите са в ролята на учители или електротехници и вече работят самостоятелно.

 ОТКРИВАНЕ НА СТЕМ ЦЕНТЪРА

 В Деня на народните будители в СУ „Васил Левски” с ПП –гр. Ветово бе открит Център за природни науки, изследвания и иновации.   Проектът се реализира по Национална програма “Изграждане на училищна STEM среда”.

На  откриването   присъстваха началникът на РУО – Русе д-р Р.Георгиева,  кметът  на община Ветово д – р М.Мехмед,  представители на партньорите на училището  „Каолин”ЕАД  и „Стемо” ООД.  Д-р Р. Георгиева пожела центърът да стане любимо място за децата на Ветово.

   На СТЕМ центъра в училището гледат  като на  своеобразно  продължение на започнатото преди 6 години, когато с „Каолин” ЕАД   бяха сред  първите   в дуалното обучение – все със същата цел – образованието да е практически насочено към бъдещето и да дава смислен  отговор на въпроса защо уча .

      STEM центърът обхваща 3 помещения, като най-впечатляващи в тях  са   индивидуални набори за еспериментална работа и   виртуалната STEM лаборатория, оборудвана с една от най-напредналите технологии за STEM обучение – стереоскопичните дисплеи zSpace.  Виртуалната STEM лаборатория позволява на учениците да работят с 3D холограми, да правят дисекции, да разглеждат и поправят различни компоненти, да провеждат опити по механика и електротехника със съвременна апаратура за симулации и изследвания в напълно безопасна и максимално доближаваща се до реалността работна среда. Чрез оборудването  учениците още в  първи гимназиален етап  ще получат достъп до работен процес.

     Двете зали имат оборудване за дистанционна връзка, навлизаща все повече във всички сфери на живота.

Паралелно с изучаването на учебния материал, учениците ще свикнат да работят в модерна информационна и технологична среда и ще изградят дигитални компетентности и умения,  които ще бъдат използвани   не само днес, но и утре.