Уеб технологии – компютърни занимания

Публична изява на 10.05.2018г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ „ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС““

твоят час

Публична изява на 22.02.2018г

ПРЕЗЕНТАЦИЯ „ПАМЕТ ЗА АПОСТОЛА“

Екипна работа с родител на 25.01.2018г

Екипна работа с родител на 16.10.2017г