Обичам България

Учениците изработват макети на архитектурни обекти, свързани с историята на България.