Чета,пиша,преразказвам

Публична изява ,,Четенето лесно,интересно“ проведена на 28.05.2018г  по Български език и литература

Екипна работа с родители на тема:,,Зимна приказка“ с дата:17.01.2018