Преодоляване на обучителните затруднения по математика-начален етап, 3.клас