И ние можем да четем и пишем

Екипна работа с родители на 18 декември 2017 г. и на 8 януари 2018 г.