Групи за преодоляване на обучителни затруднения

И ние можем да четем и пишем – р-л Галина Чавдарова

Родна реч – р-л Севал Яшарова

Да четем е интересно – р-л Дарина Радева

Пиша вярно и красиво – р-л Хава Велиева

Преодоляване на обучителните затруднения по математика-начален етап, 3.клас – р-л Светла Няголова

Чета,пиша,преразказвам – р-л Раделина Недева

Уча математика чрез компютри  – р-л Бахар Ахмед

Български език и литература в 6.клас – р-л Шенгюл Яшарова

България-древна и млада – р-л Валентина Наумова

Аз напредвам в географията – р-л Кремена Станчева

Математика.Заедно е лесно! – р-л Елка Антонова

Народ, който не познава миналото си, няма бъдеще! – р-л Нурсен Салиева

Приятели на руския език – р-л Хюлия Маджирова