Математика.То било лесно!

14.02.2017г Изработване на геометрични тела – 6а клас