Български език и литература – 3в клас

ЕКИПНА РАБОТА С РОДИТЕЛИ -ТЕМА“ОСМИ МАРТ“ -проведена на 09.03.2017 г. от 15.00 часа

Екипна работа с родители /тема : „Коледа“/