БЕЛ и подготовка за НВО – VІІ клас

На 31.05.2017 год. Учениците от VІІ клас, включени в групата за преодоляване на обучителните затруднения по български език и литература и подготовка за НВО взеха участие във викторина – публична изява. Гости на събитието бяха съученици и приятели на учениците.

Жури в състав: г-жа Яшарова и г-ца Иванова оценяваше отговорите на учениците. Участниците в групата изпълняваха индивидуални езикови задачи, като се оценяваше бързината и верността на отговорите. Задачите обхващат теоретичните познания по литература от изучения материал в VІІ клас и практическото усвояване на езиковите норми. Най-бързо с езиковите задачи се справи Николай, а Денис беше най-подготвен по литература. Димитър прояви бързина и съобразителност при задачите по словообразуване.