Групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения

Школа по руски език“ с ръководител Н.Белберова

„Български език и литература“ 4б клас с ръководител С.Яшарова

„Математика“ – 2 клас с ръководител  Св.Няголова

„Български език и литература“ – 3а клас с ръководител Р.Рашкова

„Български език и литература“ – 2 клас с ръководител Р.Недева 

„Руски език“  – с ръководител Хюлия Маджирова

„Математика. То било лесно“ – 6а клас, с ръководител Елка Антонова

„Български език и литература“ 3б клас – с ръководител Росица Добрева

„Български език и литература“ 3в – с ръководител Дилбер Сейдахмедова

„География и икономика“ – с ръководител Кремена Станчева

„Български език и литература“ 4а – с ръководител Г. Чавдарова

„Български език и литература“ 5 клас – ръководител Шенгюл Яшарова

„Уча математика чрез компютри“ с ръководител Бахар Ахмед

 „Преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ и подготовка за НВО – VІІ клас“ с ръководител Бисерка Божанова