Подкрепа за дуалната система на образование

СЪОБЩЕНИЕ

Средно училище „Васил Левски” с професионални паралелки – гр. Ветово, обл. Русе

Публично оповестява, че в периода от 19 май до 26 май 2021г ще извършва обучение на наставници по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

smart

През учебната 2020/2021г учениците от 8,9 и 10 клас проведоха по две пробни стажувания във фирмата партньор „Каолин“ ЕАД.

По проекта, учениците от 10 клас преминаха 70 часа допълнително обучение по теория и практика на специалността.

За стажовете и практическото обучение на учениците от СУ „В.Левски“ с ПП, които се провеждат в „Каолин“ ЕАД  по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ се закупиха работни облекла.

По проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ бяха закупени различни учебни материали по изучаваните професионални предмети.

По проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ се закупиха много технически материали, с което се обогатиха химическата лаборатория и електротехническия кабинет в училището ни.