Подкрепа за дуалната система на образование

Ефективно партньорство между училището и работодателите при осъществяване на обучение на учениците в дуална система на обучение

СЪОБЩЕНИЕ

Средно училище „Васил Левски” с професионални паралелки – гр. Ветово, обл. Русе

Публично оповестява, че в периода от 27 септември до 04 октомври 2023г ще извършва обучение на наставници по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

На 19 и 23.05.2023 г. ученици от СУ „Васил Левски“ с професионални паралелки участваха в „Пробно стажуване“ по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ във фирмата партньор по проекта – Каолин ЕАД. Учениците се запознаха с технологичното оборудване в различните цехове на  фабриката, с особеностите на професията, която са избрали  и с реалните работни условия в предприятието – партньор. За участието си в пробното стажуване всички ученици от 8, 9 и 10 клас получиха сертификат.

СЪОБЩЕНИЕ

Средно училище „Васил Левски” с професионални паралелки – гр. Ветово, обл. Русе

Публично оповестява, че в периода от 31 .10. до 8.11. 2022г. ще извършва обучение на наставници по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

СЪОБЩЕНИЕ

В Русе се проведе форум за проблемите на дуалното обучение в областта,в който взеха участие и наши представители.

Репортаж за дуалното обучение в Русенска област

СЪОБЩЕНИЕ 

Средно училище „Васил Левски” с професионални паралелки – гр. Ветово, обл. Русе

Публично оповестява, че в периода от 13 . 04. до 18.04. 2022г. ще извършва обучение на наставници по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

СЪОБЩЕНИЕ 

Учениците от 8 а клас – специалност „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии, 8 б и 9 клас  – специалност „Електрообзавеждане на производството“ на 14 и 16.03.2022 г. проведоха пробно стажуване във фирмата партньор по проект: „Подкрепа за дуалната система“. По време на стажуването в Каолин ЕАД имаха възможност да се запознаят с процеса на организация и производство в реална работна среда. Учениците, които се обучават в дуална форма бяха облечени със закупено за целите на проекта работно облекло.

Ето ни във фабрика Сеново,

а тук сме във фабрика Ветово.

Пробното стажуване се осъществява в рамките  на  проект BG05M2OP001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“дейност 3 – предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуалната система на обучение.

Средно училище „Васил Левски” с професионални паралелки – гр. Ветово, обл. Русе

Публично оповестява, че в периода от 19 май до 26 май 2021г ще извършва обучение на наставници по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

smart

През учебната 2020/2021г учениците от 8,9 и 10 клас проведоха по две пробни стажувания във фирмата партньор „Каолин“ ЕАД.

По проекта, учениците от 10 клас преминаха 70 часа допълнително обучение по теория и практика на специалността.

За стажовете и практическото обучение на учениците от СУ „В.Левски“ с ПП, които се провеждат в „Каолин“ ЕАД  по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ се закупиха работни облекла.

По проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ бяха закупени различни учебни материали по изучаваните професионални предмети.

По проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ се закупиха много технически материали, с което се обогатиха химическата лаборатория и електротехническия кабинет в училището ни.