Дейност 8: Училищни събития

изнесени занимания за културното многообразие, толерантността и  дискриминацията с доброволци, учители и родители

мултикултурна среда

училище без дискриминция

Изява за Татарски празник

Изява за Рамазан Байрам

танц хорон

Изява за Великден

репетиция за събитие

събитие за Международния ден срещу расовата дискриминация

 

Банго Васил

 

Ние празнуваме Коледа

 

 

 

Изява за Международния ден на ромите