Дейност 8: Училищни събития

изнесени занимания за културното многообразие, толерантността и  дискриминацията с доброволци, учители и родители

мултикултурна среда

училище без дискриминция

репетиция за събитие

събитие за Международния ден срещу расовата дискриминация

 

Банго Васил

 

Ние празнуваме Коледа

 

 

 

Изява за Международния ден на ромите