Дейност 7: Моето бъдеще

23.04.2019г Тема: Представяне на специалностите в професионалните паралелки в нашето училище.

Представяне на специалностите

26.02.2019г Тема: Изисквания при кандидатстване за работа.

Интервю

Мотивационно писмо

12.12.2018г Тема: Превенция на ранните бракове.

Провеждане на събитие за придобиване на знания за сексуалното и репродуктивното здраве – ученици от 5 и 6 клас и техните родители

с родителите:

разговор по темата в 5б клас

27.11.2018г

тема: Ползата от образованието за реализация на трудовия пазар.

Директорът, г-жа Тончева, представя темата пред родителите и учениците от 11 клас.

Ползата от образованието за реализацията на трудовия пазар

Г-жа Маджирова по време на срещата.