Дейност 4 Клуб „Взаимодействие в мултикултурна среда“

c ръководители Р.Бейтулова Т.Ангелова и Х.Маджирова

 

с Ренел Бейтулова

Раздаване на кърпи и почерпка

Раздаване на кърпи и подаръци

Раздаване на кърпи

Получаване на подаръци-кърпи

Работа в училищния музей

Работа в градската библиотека

Брошура-Издадена е брошура по случай празника на ромите Банго Василий-ромската Нова година

Раздаване на кърпи