Дейност 4 Клуб „Взаимодействие в мултикултурна среда“

c ръководители Р.Бейтулова Т.Ангелова и Х.Маджирова

 

с Ренел Бейтулова

Раздаване на кърпи