Дейност 3 – Конференции, обучения, семинари, кръгли маси

На 25.06.2019г се проведе кръгла маса, на която се отчетоха резултатите от проекта „Заедно ще бъде интересно“. Учениците, които най-активно се включиха в него, получиха подаръци.

Отчет на проекта

На 22.10.2018г.  се проведе кръгла маса, на която присъстваха народният представител д-р Андриан Райков, зам.-кметът на Община Ветово Ивайло Кадишев, главни експерти в ЦОИДУЕМ Нирен Хасанова и Лало Каменов, Яница Рачева от Дирекция на Д“СП“, Мариана Кръстева от Отдел „Закрила на детето“, Началникът на  РУП – Ветово Станислав Станчев, Директор на ЦОП “Смело сърце“ Аксиния Георгиева, Недялко Денчев – учител методик, Александра Денчева – представител на обществеността, образователните медиатори Деница Димитрова и Илия Янакиев, учители, родители и ученици.

Представяне на проекта