Дейност 2 – Информиране и публичност

ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ:

1.   фоае на втори етаж  в училище

2. първи етаж в училище

3. централен вход на училището

4. вход на Община – Ветово

5. вход на най-посещавания в центъра на града магазин