Свободни места

Свободни места към 16.04.2024 г.

Име Вид паралелка/ група Форма на обучение Брой ученици Професия Специалност Брой места
1 а Общообразователна дневна 15 не е приложимо не е приложимо 7
1 б Общообразователна дневна 15 не е приложимо не е приложимо 7
3 а Общообразователна дневна 19 не е приложимо не е приложимо 3
3 б Общообразователна дневна 19 не е приложимо не е приложимо 3
4 а Общообразователна дневна 13 не е приложимо не е приложимо 9
4 б Общообразователна дневна 14 не е приложимо не е приложимо 8
5 а Общообразователна дневна 23 не е приложимо не е приложимо 3
5 б Общообразователна дневна 16 не е приложимо не е приложимо 10
7 а Общообразователна дневна 14 не е приложимо не е приложимо 12
7 б Общообразователна дневна 13 не е приложимо не е приложимо 13
8 а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 28 Минен техник Минна електромеханика 0
9 а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 23 Минен техник Минна електромеханика 3
10 а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 10 Минен техник Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии 16
10 б Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 15 Електромонтьор Електрообзавеждане на производството 11
11. а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 13 Електромонтьор Електрообзавеждане на производството 13
12. а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 5 Химик – оператор Технология на неорганичните вещества 8
12. а Професионална обучение чрез работа – дуална система на обучение 2 Електромонтьор Електрообзавеждане на п

Заявления се приемат от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на училището.

Свободни места в 8.клас, сп. „Минна електромеханика“ към 16.04.2024 г. няма.