Прием в 1 клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година

 

 1. Брой паралелки и брой места в тях

2 паралелки – 44 ученици

 

 1. Критерий за подбор на първокласници
 • Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

·       Заявление се подава лично от заявителя (родител и/или настойник).

·       Децата да живеят на територията на Община Ветово или в селища, намиращи се в близост до Ветово

·       Да са завършили подготвителна група в детска градина или в училище, а ако не са – родителите да подадат декларация за това.

 

 • Документи за кандидатстване

·        Заявление за кандидатстване (по образец на училището);

·        Удостоверението за раждане на детето – оригинал за справка;

·        Лична карта на родителя за справка;

 

 1. Документи за записване

·        Заявление за записване (по образец на училището);

·        Лична карта на родителя за справка;

·        Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.

 

 1. График и работно време на комисията, приемаща документи на кандидатите
Подаване на заявления за приемане От 26.05.2018 г.

До 31.05.2018 г.

8,30 – 17,00 часа
Обявяване на списъците с класираните ученици 04.06.2018 г. До 17,00 часа
Записване на учениците в първи клас с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група. На 06.06. и 07.06.2018 8,30 – 17,00 часа
Обявяване на свободните места за прием на ученици в първи клас. До 17,00 08.06.2018 г.
Приемане на заявления за записване на ученици в първи клас на обявените свободни места. До 15.09.2018 г. 8,30 – 17,00 часа
 1. Избираеми учебни предмети
 • Български език и литература;
 • Математика.

 

 • Форми на извънкласни дейности, организирани от училището

Дейности от областта на науката, изкуствата, културата

 

 • Информация за целодневната организация на учебния процес

Организацията на обучението в първи клас е целодневна – като часовете са в самостоятелен блок до обяд, а след обяд часове за самоподготовка, занимания по интереси и активен отдих и физическа активност. Желаещите може да се възползват от услугите, предоставяни от Училищния стол, за обедно хранене.

 

 1. Лице за контакт

Стефка Тончева, директор, тел. 08161 2004, 0879620093

ИНФОРМАЦИЯ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2018/2019

 1. Брой паралелки и брой места в тях:

2 паралелки с по 22 места в тях 

 1. Критерий за подбор на първокласници
 • Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.
·       Заявление се подава лично от заявителя (родител и/или настойник).
·       Децата да живеят на територията на Община Ветово или в селища, намиращи се в близост до Ветово
·       Да са завършили подготвителна група в детска градина или в училище, а ако не са – родителите да подадат декларация за това.

 

 • Документи за кандидатстване
·        Заявление за кандидатстване (по образец на училището);
·        Удостоверението за раждане на детето– оригинал за справка;
·        Лична карта на родителя за справка;

 Документи за записване

·        Заявление за записване (по образец на училището);
·        Лична карта на родителя за справка;
·        Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.
 1. График и работно време на комисията, приемаща документи на кандидатите(моля посочете удобно за родителите време)
Подаване на заявления за приемане От 26.05.2018 г.

До 31.05.2018 г.

8,30 – 17,00 часа
Обявяване на списъците с класираните ученици 04.06.2018 г. До 17,00 часа
Записване на учениците в първи клас с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група. На 06.06. и 07.06.2018 8,30 – 17,00 часа
Обявяване на свободните места за прием на ученици в първи клас. До 17,00 08.06.2018 г.
Приемане на заявления за записване на ученици в първи клас на обявените свободни места. До 15.09.2018 г. 8,30 – 17,00 часа
 1. Избираеми учебни предмети(в Раздел Б и „Избираеми учебни часове“ от училищния учебен план)
  1. Български език и литература
  2. Математика
 • Форми на извънкласни дейности, организирани от училището
 • Информация за целодневната организация на учебния процес

Организацията на обучението в първи клас е целодневна – като часовете са в самостоятелен блок до обяд, а след обяд часове за самоподготовка, занимания по интереси и активен отдих и физическа активност. Желаещите може да се възползват от услугите, предоставяни от Училищния стол, за обедно хранене.

 1. Лице за контакт(длъжностно лице, към което родители и ученици могат да се отправят въпроси, относно приема) Стефка Тончева