Прием

            LOGO

  Кратко представяне на училището

Нащето училище е с вековна история и традиции, многолико, със свой облик и ясна политика за бъдещето. Педагогическият екип е от високо квалифицирани преподаватели с богат опит и отлична професионална подготовка.
На 24 май 2010г. чествахме 125 годишния юбилей на първото светско училище във Вятово.

До Освобождението на България в село Вятово е имало училище, помещаващо се в стара и неподходяща сграда. След Освобождението училището се премества в хубава къща, но скоро тя става недостатъчна за увеличилия се брой ученици. Налага се построяване на ново училище.
Инициатор за строежа бил Никола Урски, който сам дарява 400 лева. Той е първият българин, преселник във Вятово от преди Освобождението. През 1883 год. били събрани за кратко време 2000 лева. И през 1884 год. започва строителството на ново училище на най-високото място в селото и завършено без помощ от държавата, то разполагало с 3 стаи – 2 класни и 1 учителска.

Днес в училището се обучават над 400 ученика от 1 до 12 клас. Училището има 24 класни стаи, повечето, от които са с мултимедия и компютър, 4 компютърни кабинета с интерактивни дъски, което придава европейски облик на училището, 4 работилници, сграда за провеждане на обучение по труд и техника, библиотека, стол, 3 учителски стаи.11

13

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всеки ученик, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

Учениците в СОУ „В.Левски“ с професионални паралелки, гр. Ветово са постигнали успехи в различни области и участват в много проекти и конкурси:

magoretki (1)

Мажоретен състав

magoretki (2)

Фанфарен оркестър

Участието на ученици от професионалните паралелки в Пловдивския панаир на учебно-тренировъчните фирми вече се превръща в традиция, което им донесе и награда за най-креативна фирма и за успешно представяне, освен сертификатите за участие.

Три години учениците от професионалните паралелки работиха по проект „Ученически практики“, където натрупаха опит за работа в реална работна среда.

P1040634

Наши ученици заемат призови места в различни конкурси:
– ІІ място в Литературен конкурс за есе и участие в литературно четене на тема: „Птиците танцуват, когато летят заедно…“
– ІІІ място в Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн“ с проект: „Вярвай в себе си, ти можеш без цигари“.
-ІІ място от клуб „Млад огнеборец“ на областно състезание „Млади огнеборци“ с награда летен лагер в база „Сунатица“ в Боровец.
-три участия на клуб „Новинар“ към Асоциация „Интегро“ в дебати на тема: „За или против ядрените електроцентрали“ в Русе, Разград и Варна,за което получиха сертификати.

В областта на спорта учениците са показали висок спортен дух и успехи, което личи от многобройните награди: