Състав на обществения съвет

към СУ „Васил Левски“ с професионални паралелки

 гр. Ветово

Пламен Пенчев, председател – финансиращ орган

Мария Илиева Георгиева– от квотата на родителите

Петя Радославова– от квотата на родителите

Стефка Василева – от квотата на родителите

Мая Атанасова – от квотата на работодателите

 

Резервни членове

Румяна Василева – от квотата на работодателите

Елка Вълчева – от квотата на родителите

Ивелин Димитров – от квотата на Финансиращ орган

Первин Пехливанова – от квотата на родителите

Тамара Димитрова – от квотата на родителите