Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към СУ „Васил Левски“ с професионални паралелки

 гр. Ветово

Иво Василев, председател – от квотата на работодателската организация

Анелия Георгиева – от квотата на родителите

Асие Караманова– от квотата на родителите

Ивайло Кадишев – от квотата на общината

Медиха Караахметоглу – от квотата на родителите

 

Резервни членове

БинназЛейлек– от квотата на родителите

Боянка Димитрова – от квотата на общината

Емел Ханджиева – от квотата на родителите

Мерел Белберова– от квотата на родителите

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ