БЮДЖЕТ 2018

Касови отчети за СУ „В.Левски“ с ПП – професионални паралелки 2018г

Отчет до 03.2018

Отчет до 06.2018

Отчет до 09.2018

Отчет до 12.2018

Касови отчети за СУ „В.Левски“ с ПП – основно училище 2018г

Отчет до 03.2018

Отчет до 06.2018

Отчет до 09.2018

Отчет до 12.2018

 Отчети по проект „Твоят час“ за 2018г –  средства от ЕС

Отчет  03.2018

Отчет 06.2018

Отчет 09.2018

Отчет 12.2018

Годишен отчет 2018г