Бюджет 2022г

Начален план Бюджет 2022г,

Обяснителна записка към  началния план Бюджет 2022г

Касов отчет – 31.03.2022г

Касов отчет – 30.06.2022г

Касов отчет – 30.09.2022г

Касов отчет за проект Подкрепа за дуалната система на обучение – 31.03.2022г

Касов отчет за проект Подкрепа за дуалната система на обучение – 30.06.2022г

Касов отчет за проект Подкрепа за дуалната система на обучение – 30.09.2022г

Касов отчет за проект Подкрепа за успех – 03.2022г 

Касов отчет за проект Подкрепа за успех – 06.2022г 

Касов отчет за проект Подкрепа за успех – 09.2022г 

Касов отчет за проект Подкрепа за успех – 30.09.2022г 

Касов отчет за проект Подкрепа за успех – 31.12.2022г 

Касов отчет за проект Равен достъп до училищно образование в условия на кризи – 06.2022г

Касов отчет за проект Равен достъп до училищно образование в условия на кризи – 09.2022г

Касов отчет за проект Равен достъп до училищно образование в условия на кризи – 12.2022г