Бюджет

За тези, които искат да се запознаят с бюджета на нашето училище, могат да отворят следните документи:

БЮДЖЕТ 2024г

Бюджет 2024г

Обяснителна записка към бюджет 2024г

Касов отчет 31.03.2024г

БЮДЖЕТ 2023г

БЮДЖЕТ 2023г

Касов отчет 31.12.2023г

Касов отчет 31.10.2023г

Касов отчет 30.09.2023г

Касов отчет 06.2023г

Касов отчет 31.03.2023г