Бюджет

За тези, които искат да се запознаят с бюджета на нашето училище, могат да отворят следните документи:

БЮДЖЕТ 2023г

БЮДЖЕТ 2023г

БЮДЖЕТ 2022г

Начален план Бюджет 2022г,

Обяснителна записка към  началния план Бюджет 2022г

Касов отчет – 31.03.2022г

Касов отчет – 30.06.2022г

Касов отчет – 30.09.2022г

Касов отчет за проект Подкрепа за дуалната система на обучение – 31.03.2022г

Касов отчет за проект Подкрепа за дуалната система на обучение – 30.06.2022г

Касов отчет за проект Подкрепа за дуалната система на обучение – 30.09.2022г

Касов отчет за проект Подкрепа за успех – 03.2022г 

Касов отчет за проект Подкрепа за успех – 06.2022г 

Касов отчет за проект Подкрепа за успех – 09.2022г 

Касов отчет за проект Подкрепа за успех – 30.09.2022г 

Касов отчет за проект Подкрепа за успех – 31.12.2022г 

Касов отчет за проект Равен достъп до училищно образование в условия на кризи – 06.2022г

Касов отчет за проект Равен достъп до училищно образование в условия на кризи – 09.2022г

Касов отчет за проект Равен достъп до училищно образование в условия на кризи – 12.2022г

БЮДЖЕТ 2021г

Касов отчет за изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2021г до 31.10.2021г

Касов отчет за м. 12.2021г

Касов отчет за м. 09.2021г със СЕС

Касов отчет за м.06.2021г

Касов отчет за м. 03.2021г 

НАЧАЛЕН бюджет за 2021г

БЮДЖЕТ 2020г

Касов отчет за изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

БЮДЖЕТ 2020г

КАСОВ ОТЧЕТ 03.2020г

НЯКОИ ОТЧЕТИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ

КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019г

КАСОВ ОТЧЕТ 09.2019г

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г

БЮДЖЕТ 2018г

БЮДЖЕТ 2017г

БЮДЖЕТ ОУ – 2013Г

БЮДЖЕТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ 2013Г