Търгове

ОБЯВА за  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 30.11.2021 год. от 14,00 часа за отдаване под наем на ПОМЕЩЕНИЕ, разположено в сутерена в сграда 2 на СУ “В. Левски” с ПП.

ОБЯВА за  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 03.06.2021 год. от 14,00 часа за отдаване под наем на НИВИ собственост на СУ “В. Левски” с ПП.

ОБЯВА ЗА ТЪРГс явно наддаване на 21.05.2020 год. от 14,00 за отдаване на ниви собственост на СУ „В.Левски“ с ПП

ОБЯВА ЗА ТЪРГс явно наддаване на 05.11.2018 год. от 11,00 часа за отдаване под наем на площ 1 /един/ кв.м. за поставяне на автомат за напитки в закрита площ 

ОБЯВА  ТЪРГ с явно наддаване за училищно барче на 23.08.2018г. от 10,00 ч.

ОБЯВА  ТЪРГ с явно наддаване за помещение в сграда 2 на 23.08.2018г. от 11,00 ч.

ОБЯВА за ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за подходящо за изграждане на телевизионна ретранслаторна станция НА 23.08.2017г. от 10.00ч

ОБЯВА за ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за ПОМЕЩЕНИЕ НА 25.09.2015г ОТ 14,00ч

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ НА 21.08.2015г ОТ 11.00ч

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧИЛИЩНО БАРЧЕ НА 21.08.2015г ОТ 10.00ч

ОБЯВА за ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 05.06.2015г. – публикувана на 19.05.2015г.

ОБЯВА за ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 29.04.2015г. – публикувана на 14.04.2015г.

ОБЯВА за ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  публикувано на 23.07.2012г.