Дарения

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА

 по чл. 21 ал.(1) от НАРЕДБАТА

ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ

ОТ ОБЩИНА ВЕТОВО

1.Дарение от „Каолин“ЕАД

 1. номер и дата на договора за дарението № 11/ 09.10.2018 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици в дуална система на обучение 9. и 11.клас
 4. вид на дарението – учебници за 9. и 11.клас
 5. стойност на дарението – 3 656,04 лв.;
 6. условие на дарението – учебниците за 9. и 11.клас да се ползват от учениците в дуална система;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя- учебниците са раздадени на учениците от 9. и 11.клас с ППП, подписан от родител и ученик .

2.Дарение от „Училищно настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“

 1. номер и дата на договора за дарението № 14/ 05.12.2018 г.
 2. дарител – „Училищно настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – парична сума
 5. стойност на дарението – 3 000,00 лв.;
 6. условие на дарението –за подобряване на МТБ в училището;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя –предстои изграждането на кабинет .

3.Дарение от „Каолин“ЕАД

 1. номер и дата на договора за дарението № 14/ 29.05.2019 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици в дуална система на обучение 8.,9. и 11.клас
 4. вид на дарението – парична сума
 5. стойност на дарението – 4042,26 лв.;
 6. условие на дарението –за провеждане на екскурзия с образователни цели;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя- проведена екскурзия с образователни цели.

4.Дарение от „Каолин“ЕАД

 1. номер и дата на договора за дарението № 15/ 25.09.2019 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици в дуална система на обучение 10. и 12.клас
 4. вид на дарението – учебници за10. и 12.клас
 5. стойност на дарението – 3 481,00 лв.;
 6. условие на дарението – учебниците за 10. и 12.клас да се ползват от учениците в дуална система;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя- учебниците са раздадени на учениците от 9. и 11.клас с ППП, подписан от родител и ученик .