Дарения

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА

 по чл. 21 ал. (1) от НАРЕДБАТА

ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ

ОТ ОБЩИНА ВЕТОВО

1.Дарение от „Каолин“ЕАД

 1. номер и дата на договора за дарението № 11/ 09.10.2018 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици в дуална система на обучение 9. и 11.клас
 4. вид на дарението – учебници за 9. и 11.клас
 5. стойност на дарението – 3 656,04 лв.;
 6. условие на дарението – учебниците за 9. и 11.клас да се ползват от учениците в дуална система;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя- учебниците са раздадени на учениците от 9. и 11.клас с ППП, подписан от родител и ученик .

2.Дарение от „Училищно  настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“

 1. номер и дата на договора за дарението № 14/ 05.12.2018 г.
 2. дарител – „Училищно настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – парична сума
 5. стойност на дарението – 3 000,00 лв.;
 6. условие на дарението – за подобряване на МТБ в училището;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – закупени и монтирани в 3 класни стаи медии .
 8. 3. Дарение от „Каолин“ЕАД
 9. номер и дата на договора за дарението № 14/ 29.05.2019 г.
 10. дарител – „Каолин“ ЕАД
 11. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици в дуална система на обучение 8.,9. и 11.клас
 12. вид на дарението – парична сума
 13. стойност на дарението – 4042,26 лв.;
 14. условие на дарението – за провеждане на екскурзия с образователни цели;
 15. информация за изпълнение волята на дарителя- проведена екскурзия с образователни цели.

4.Дарение от „Каолин“ЕАД

 1. номер и дата на договора за дарението № 15/ 25. 09.2019 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици в дуална система на обучение 10. и 12.клас
 4. вид на дарението – учебници за10. и 12.клас
 5. стойност на дарението – 3 481,00 лв.;
 6. условие на дарението – учебниците за 10. и 12.клас да се ползват от учениците в дуална система;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя- учебниците са раздадени на учениците от 10. и 12.клас с ППП, подписан от родител и ученик .

5.Дарение от „Училищно  настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“

 1. номер и дата на договора за дарението № 01/ 03.02.2020 г.
 2. дарител – „Училищно настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – парична сума
 5. стойност на дарението – 2 000,00 лв.;
 6. условие на дарението – за подобряване на МТБ в училището;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – предстои дооборудване на кабинети .

6.Дарение от „Каолин“ ЕАД –в натура на стойност 1734 лв.

 1. номер и дата на договора за дарението № 15/ 22.07.2020 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – в натура
 5. стойност на дарението – 1 734,00 лв.;
 6. условие на дарението – за подобряване на МТБ в училището;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – изполва се .

7.Дарение от „Каолин“ ЕАД –в натура на стойност 3137,47 лв.

 1. номер и дата на договора за дарението № 16/ 25.09.2020 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – в натура- учебници
 5. стойност на дарението – 3137,47 лв.;
 6. условие на дарението – за учениците от проф.паралелки;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – изполва се .