Дарения

 

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА

  по чл. 21 ал. (1) от НАРЕДБАТА

ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ

ОТ ОБЩИНА ВЕТОВО

1.Дарение от „Каолин“ЕАД

 1. номер и дата на договора за дарението № 11/ 09.10.2018 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици в дуална система на обучение 9. и 11.клас
 4. вид на дарението – учебници за 9. и 11.клас
 5. стойност на дарението – 3 656,04 лв.;
 6. условие на дарението – учебниците за 9. и 11.клас да се ползват от учениците в дуална система;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя- учебниците са раздадени на учениците от 9. и 11.клас с ППП, подписан от родител и ученик .

 

2.Дарение от „Училищно  настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“

 1. номер и дата на договора за дарението № 14/ 05.12.2018 г.
 2. дарител – „Училищно настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – парична сума
 5. стойност на дарението – 3 000,00 лв.;
 6. условие на дарението – за подобряване на МТБ в училището;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – закупени и монтирани в 3 класни стаи медии .
 8. 3. Дарение от „Каолин“ЕАД
 9. номер и дата на договора за дарението № 14/ 29.05.2019 г.
 10. дарител – „Каолин“ ЕАД
 11. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици в дуална система на обучение 8.,9. и 11.клас
 12. вид на дарението – парична сума
 13. стойност на дарението – 4042,26 лв.;
 14. условие на дарението – за провеждане на екскурзия с образователни цели;
 15. информация за изпълнение волята на дарителя- проведена екскурзия с образователни цели.

4.Дарение от „Каолин“ЕАД

 1. номер и дата на договора за дарението № 15/ 25. 09.2019 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици в дуална система на обучение 10. и 12.клас
 4. вид на дарението – учебници за10. и 12.клас
 5. стойност на дарението – 3 481,00 лв.;
 6. условие на дарението – учебниците за 10. и 12.клас да се ползват от учениците в дуална система;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя- учебниците са раздадени на учениците от 10. и 12.клас с ППП, подписан от родител и ученик .

5.Дарение от „Училищно  настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“

 1. номер и дата на договора за дарението № 01/ 03.02.2020 г.
 2. дарител – „Училищно настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – парична сума
 5. стойност на дарението – 2 000,00 лв.;
 6. условие на дарението – за подобряване на МТБ в училището;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – предстои дооборудване на кабинети .

6.Дарение от „Каолин“ ЕАД –в натура на стойност 1734 лв.

 1. номер и дата на договора за дарението № 15/ 22.07.2020 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – в натура
 5. стойност на дарението – 1 734,00 лв.;
 6. условие на дарението – за подобряване на МТБ в училището;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – изполва се .

7.Дарение от „Каолин“ ЕАД –в натура на стойност 3137,47 лв.

 1. номер и дата на договора за дарението № 16/ 25.09.2020 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – в натура- учебници
 5. стойност на дарението – 3137,47 лв.;
 6. условие на дарението – за учениците от проф.паралелки;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – изполва се .

8.Дарение от „Каолин“ ЕАД –на стойност 6000,00 лв.

 1. номер и дата на договора за дарението – 01.09.2021 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – парична сума
 5. стойност на дарението – 6000,00 лв.;
 6. условие на дарението – за СТЕМ центъра;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – изпълнена .

9.Дарение от „Каолин“ ЕАД –в натура на стойност 6562,19 лв.

 1. номер и дата на договора за дарението № 14 от 27.09.2021 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – в натура- учебници
 5. стойност на дарението – 6562,19 лв.;
 6. условие на дарението – за учениците от проф.паралелки;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – изполва се .

10.Дарение от „Каолин“ ЕАД –в натура на стойност 1384,32 лв.

 1. номер и дата на договора за дарението № 7 от 28.09.2022 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – в натура- учебници
 5. стойност на дарението – 1384,32 лв.;
 6. условие на дарението – за учениците от проф.паралелки;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – изполва се .

11.Дарение от „Училищното настоятелство при ОУ и ЦДГ-с.Писанец“   –в натура на стойност 3150 лв.

 1. номер и дата на договора за дарението № 7 от 28.09.2022 г.
 2. дарител – „Училищното настоятелство при ОУ и ЦДГ-с.Писанец“
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – в натура- климатик и щори за класни стаи
 5. стойност на дарението – 3150лв.;
 6. условие на дарението – за кабинет 303 и класни стаи на първия етаж;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – изполва се .
 8. Дарение от „Каолин“ ЕАД –на стойност 10 000,00 лв.
 9. номер и дата на договора за дарението – 7 / 27.07.2023 г.
 10. дарител – „Каолин“ ЕАД
 11. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 12. вид на дарението – парична сума
 13. стойност на дарението – 10 000,00 лв.;
 14. условие на дарението – за ремонт на стая 302;
 15. информация за изпълнение волята на дарителя – в процес на изпълнение към 12.10.2023г.

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА  окт.2021г

  по чл. 21 ал. (1)  от Н А Р Е Д Б А Т А   

ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ 

ОТ ОБЩИНА ВЕТОВО 

1.Дарение от „Каолин“ЕАД 

 1. номер и дата на договора за дарението № 11/ 09.10.2018 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен –  СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици вдуална система на обучение 9. и 11.клас 
 4. вид на дарението  – учебници за 9. и 11.клас
 5. стойност на дарението – 3 656,04 лв.;
 6. условие на дарението – учебниците за 9. и 11.клас да се ползват от учениците вдуална система; 
 7. информация за изпълнение волята на дарителя- учебниците са раздадени на учениците от 9. и 11.клас с ППП, подписан от родител и ученик .

 2.Дарение от „Училищно  настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“ 

 1. номер и дата на договора за дарението № 14/ 05.12.2018 г.
 2. дарител –„Училищно  настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“ 
 3. дарен –  СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението  -парична сума 
 5. стойност на дарението – 3000,00 лв.; 
 6. условие на дарението– за подобряване на МТБ в училището; 
 7. информация за изпълнение волята на дарителя– закупени и монтирани в 3 класни стаи медии . 
 8. 3.Дарение от „Каолин“ЕАД
 9. номер и дата на договора за дарението № 14/ 29.05.2019 г.
 10. дарител – „Каолин“ ЕАД
 11. дарен –  СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици вдуална система на обучение 8.,9. и 11.клас 
 12. вид на дарението  – парична сума
 13. стойност на дарението – 4042,26 лв.;
 14. условие на дарението – за провеждане на екскурзия с образователни цели;
 15. информация за изпълнение волята на дарителя- проведена   екскурзия с образователни цели.

4.Дарение от „Каолин“ЕАД 

 1. номер и дата на договора за дарението № 15/25. 09.2019 г. 
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен –  СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици вдуална система на обучение 10. и 12.клас 
 4. вид на дарението  – учебници за10. и 12.клас
 5. стойност на дарението – 3481,00 лв.; 
 6. условие на дарението – учебниците за10. и 12.клас да се ползват от учениците в дуална система; 
 7. информация за изпълнение волята на дарителя- учебниците са раздадени на учениците от10. и 12.клас с ППП, подписан от родител и ученик . 

5.Дарение от „Училищно  настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“ 

 1. номер и дата на договора задарението № 01/ 03.02.2020 г. 
 2. дарител –„Училищно  настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“ 
 3. дарен –  СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението  -парична сума 
 5. стойност на дарението –2 000,00 лв.; 
 6. условие на дарението– за подобряване на МТБ в училището; 
 7. информация за изпълнение волята на дарителя– предстои дооборудване на     кабинети . 

6.Дарение от „Каолин“ ЕАД –в натура на стойност 1734 лв. 

 1. номер и дата на договора задарението № 15/ 22.07.2020 г. 
 2. дарител –„Каолин“ ЕАД 
 3. дарен –  СУ „Васил Левски“ с ПП 
 4. вид на дарението  -в натура 
 5. стойност на дарението –1 734,00 лв.; 
 6. условие на дарението– за подобряване на МТБ в училището; 
 7. информация за изпълнение волята на дарителя– изполва се . 

7.Дарение от „Каолин“ ЕАД –в натура на стойност 3137,47 лв. 

 1. номер и дата на договора задарението № 16/ 25.09.2020 г. 
 2. дарител –„Каолин“ ЕАД 
 3. дарен –  СУ „Васил Левски“ с ПП 
 4. вид на дарението  -в натура- учебници 
 5. стойност на дарението –3137,47 лв.; 
 6. условие на дарението– за учениците от проф.паралелки; 
 7. информация за изпълнение волята на дарителя– изполва се . 

8.Дарение от „Каолин“ ЕАД –в натура на стойност 6000,00 лв. 

 1. номер и дата на договора задарението – 01.09.2021 г. 
 2. дарител –„Каолин“ ЕАД 
 3. дарен –  СУ „Васил Левски“ с ПП 
 4. вид на дарението  -парична сума 
 5. стойност на дарението –6000,00 лв.; 
 6. условие на дарението– за СТЕМ центъра; 
 7. информация за изпълнение волята на дарителя– изпълнена . 

9.Дарение от „Каолин“ ЕАД –в натура на стойност 6562,19 лв. 

 1. номер и дата на договора задарението № 14 от 27.09.2021 г. 
 2. дарител –„Каолин“ ЕАД 
 3. дарен –  СУ „Васил Левски“ с ПП 
 4. вид на дарението  -в натура- учебници 
 5. стойност на дарението –6562,19 лв.; 
 6. условие на дарението– за учениците от проф.паралелки; 
 7. информация за изпълнение волята на дарителя– изполва се .

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА окт.2020г

 по чл. 21 ал. (1) от НАРЕДБАТА

ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ

ОТ ОБЩИНА ВЕТОВО

1.Дарение от „Каолин“ЕАД

 1. номер и дата на договора за дарението № 11/ 09.10.2018 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици в дуална система на обучение 9. и 11.клас
 4. вид на дарението – учебници за 9. и 11.клас
 5. стойност на дарението – 3 656,04 лв.;
 6. условие на дарението – учебниците за 9. и 11.клас да се ползват от учениците в дуална система;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя- учебниците са раздадени на учениците от 9. и 11.клас с ППП, подписан от родител и ученик .

2.Дарение от „Училищно  настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“

 1. номер и дата на договора за дарението № 14/ 05.12.2018 г.
 2. дарител – „Училищно настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – парична сума
 5. стойност на дарението – 3 000,00 лв.;
 6. условие на дарението – за подобряване на МТБ в училището;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – закупени и монтирани в 3 класни стаи медии .
 8. 3. Дарение от „Каолин“ЕАД
 9. номер и дата на договора за дарението № 14/ 29.05.2019 г.
 10. дарител – „Каолин“ ЕАД
 11. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици в дуална система на обучение 8.,9. и 11.клас
 12. вид на дарението – парична сума
 13. стойност на дарението – 4042,26 лв.;
 14. условие на дарението – за провеждане на екскурзия с образователни цели;
 15. информация за изпълнение волята на дарителя- проведена екскурзия с образователни цели.

4.Дарение от „Каолин“ЕАД

 1. номер и дата на договора за дарението № 15/ 25. 09.2019 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП, ученици в дуална система на обучение 10. и 12.клас
 4. вид на дарението – учебници за10. и 12.клас
 5. стойност на дарението – 3 481,00 лв.;
 6. условие на дарението – учебниците за 10. и 12.клас да се ползват от учениците в дуална система;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя- учебниците са раздадени на учениците от 10. и 12.клас с ППП, подписан от родител и ученик .

5.Дарение от „Училищно  настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“

 1. номер и дата на договора за дарението № 01/ 03.02.2020 г.
 2. дарител – „Училищно настоятелство при ОУ и ЦДГ-Писанец“
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – парична сума
 5. стойност на дарението – 2 000,00 лв.;
 6. условие на дарението – за подобряване на МТБ в училището;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – предстои дооборудване на кабинети .

6.Дарение от „Каолин“ ЕАД –в натура на стойност 1734 лв.

 1. номер и дата на договора за дарението № 15/ 22.07.2020 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – в натура
 5. стойност на дарението – 1 734,00 лв.;
 6. условие на дарението – за подобряване на МТБ в училището;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – изполва се .

7.Дарение от „Каолин“ ЕАД –в натура на стойност 3137,47 лв.

 1. номер и дата на договора за дарението № 16/ 25.09.2020 г.
 2. дарител – „Каолин“ ЕАД
 3. дарен – СУ „Васил Левски“ с ПП
 4. вид на дарението – в натура- учебници
 5. стойност на дарението – 3137,47 лв.;
 6. условие на дарението – за учениците от проф.паралелки;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя – изполва се .