Учебници по професионална подготовка

Електронен учебник по Икономическа информатика

Електронен учебник по Информатика на руски език

Електронен учебник по Функционални приложни програми 11 клас

Електронен учебник по Програмиране и алгоритмични езици 10 клас за Паскал

„Икономическа информатика“: Том първи, цена 14,00лв и Том втори, цена 14,00лв, автори: Атанас Данев, Иванка Могилкова, Мая Антова, Мерцедес Николова, Татяна Банчева, издателство „Мартилен“, София, 2004г., 2005г.
по Програмиране и алгоритмични езици – „Практическо ръководство по програмиране на C++“ – част 1: Въведение в програмирането, автор:Христо Крушков, издателство:Коала Прес, цена  18.00 лв.
по Програмиране и алгоритмични езици – „Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика С++“, автор: Магдалина Тодорова, издателство:Сиела, Цена:  14.00 лв.
„Програмиране и алгоритмични езици“, автори: Павел Азълов, Асен Рахнев, издателство „Техника“, 1987г
„Икономическа информатика“, томове 1,2 и 3,изд. “Тилия”
„Електронна търговия“, Биляна Койчева, Ани Главчева, издателство „Мартилен“, 2014г
 „Работа в учебно предприятие (УТФ)“-авторски колектив, изд. Мартилен, 2015
по Компютърно счетоводство – „Компютърна обработка на финансово–счетоводната информация”–С. Павлова, С. изд.“Мартилен”, 2006 г
„Компютърно счетоводство“, издателство: „Мартилен“, Автор: Албена Костова, 2014г, Цена:12,00 лв.
„Компютърно счетоводство“, издателство „Мартилен“, Автор: Светла Павлова, Цена: 7.00 лв.