Материали по електротехника

ТЕМИ ЗА ДЗИ за специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Моля, внимателно четете и практическите задачи, както и допълнителния материал към тях.

Темите от 1 до 8 са обновени на 13.01.23г. Допълненията са в червено. Очаквайте  промени в задачите.

Теми 10 и 11 са обновени на 06.02.2023г.

теми 12 и 13 са обновени на 25.02.2023г.

теми 9 и от 14 до 17 обновени на 26.03.2023г

тема 18 обновена на 28.04.2023г

ТЕМА 1     ТЕМА 2    ТЕМА 3    ТЕМА 4     ТЕМА 5    ТЕМА 6 

ТЕМА 7     ТЕМА 8    ТЕМА 9    ТЕМА 10   ТЕМА 11   ТЕМА 12 

ТЕМА 13   ТЕМА 14  ТЕМА 15  ТЕМА 16   ТЕМА 17   ТЕМА 18

У Ч Е Б Н И Ц И

Справочник по електротехника

Електричество в дома – на руски език

Ел.техника – учебник студенти

Дефектнотокова защита

Електронен учебник по ЗБУТ

Теоретична електротехника 1 част – учебник

Електрообзавеждане на минни предприятия – учебник

Електрообзавеждане – учебник

Електроматериалознание – учебник

Електроснабдяване – учебник за студенти

Електроснабдяване – учебник

Шлосерство 1 част

Шлосерство 2 част и техническо чертане

Постояннотокови вериги – учебник

Ръководство по електрически инсталации

Сборник задачи по електротех.подготовка

Постояннотокови електрически машини

Електротехника и електроника – учебник 

Шлосерство – 2 част

Електрически машини – 2 част – учебник

Асинхронни двигатели 

Асинхронни машини