За пътуващия ученик

Инструкции за ученика,

пътуващ с училищен автобус

1.Ученикът чака на посочената автобусна спирка, от правилната страна на пътното платно, навътре на тротоара, далеч от платното.

2.Не играе на автобусната спирка.

3.Ученикът изчаква да слязат пътниците, като им освавя свободно място за преминаване.

4.Учениците се качват поред, един след друг, без да се блъскат.

5.Ученикът сяда спокойно и поставя ученическата си чанта върху краката си.

6.По време на пътуването ученикът стои седнал на мястото си със сложен предпазен колан, ако има такъв в автобуса.

7.Пази седалките и автобуса чисти.

8.Ученикът не вика и говори високо, за да не смущава шофьора и другите пътници.

9.Не разговаря с шофьора безпричинно.

10.Ученикът става от мястото си, само когато автобусът е вече спрял.

11.Учениците слизат един след друг, без да се блъскат и бързо се отдалечават от автобуса.

12.Ученикът не трябва да спира и остава пред вратите на автобуса, след като е слязъл.

13.Ако трябва да се пресече улицата, ученикът изчаква автобуса да потегли и да се отдалечи достатъчно, оглежда се и тогава пресича.

14.Ако автобусът стои на място и не се движи, тогава ученикът продължава зад него и се отдалечава по тротоара. Ученикът слиза на пътното платно и пресича малко към средата му, за да види има ли превозни средства на пътя и да бъде забелязан от техните шофьори. Ако няма коли пресича.

15.Ученикът никога не пресича пред или зад спрял автобус или друго превозно средство, дори когато е на пешеходна пътека.