Ученически практики

От началото на 2013г в училището ни стартира проект BG051PO001-3.3.07-0001″Ученически практики“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейският сйюз.

През учебната 2012/2013г. 7 ученика, а през 2013/2014г. 13 ученика проведоха практика по този проект. В него се включиха като работодатели „Алтай – 2008“ ООД, „Ветовска гора“ ЕООД, „Стеф 56“ ЕООД, ЕТ „Еви-Евгения Иванова“, ЕТ „Козирог“, „Келосман-91“ ООД и  ЕТ „СЕВИ-65-Севджихан Акова“.

През 2014/2015 учебна година 17 ученика участваха в проекта, който приключи на 14.09.2015г.

Тук можете да видите снимки от провеждането на практиката:

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ