Мъдростта на вековете

„Думите отлитат, написаното остава.“

„Образованието е богатство, а неговото прилагане – съвършенство.“ арабска пословица

„Уединението с книгите е по-добро от общуването с глупци.“ П. Буаст

„Никога не е късно да се учим.“ Т.Джеферсън

„Книгата е хубава, ако авторът казва в нея това, което трябва и така, както трябва.“ Аристотел

„Най-хубавата книга е тая, която носи в себе си най-много истина.“ П. Буаст

„Ако искате за себе си несъкрушим паметник, вложете душата си в хубава книга.“ П. Буаст

„Няма такава книга, от която човек не би могъл да научи нещо.“ Гьоте

„Книгата прави човека господар на Вселената.“ Н. А. Павленко

„Четенето прави човека знаещ, беседата – находчив, а навикът да записва – точен.“ Ф. Бейкън

„Човек става мъдър не със сила, а като чете често.“ Джордано Бруно

„Колкото повече знаеш, толкова повече можеш.“ Е. Абу

„Знанието е това, което по най-съществен начин издига един човек над другите.“ Дж. Адисън

„Аз знам само това, че нищо не знам.“ Сократ

„Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново.“ Солон

„Доверието е мъжество, верността сила.“ фон Мария Ебнер-Ешенбах