Отличия

Грамота: Селджан Севджан Дервиш – III място в конкурс за фотовалентинка „В приказния свят на любовта” 2015г. ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ РУСЕсее

Грамота: за активно участие в конкурс „В приказния свят на любовта” 2015г. на СОУ „Васил Левски” – гр. Ветово, ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ РУСЕЗаснемане

Грамота: Гюлхан Исмаилов Караманов за отлична работа с деца и младежи „В приказния свят на любовта” 2015г. ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ РУСЕг

Презентация за участието на ученици от клуба в КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА: Участието на русенци в Балканската война 1912-1913г. – героизъм в името на България. ОРГАНИЗАТОР: РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ – 2012г.