„Може би художник“

 

      В началото на учебната 2012/2013 година стартира клуб „Може би художник” към СОУ „Васил Левски” с ПП – гр. Ветово.

IMG_0480   IMG_0861        Целта на занятията са обогатяване на познанията в областта  на различните видове и жанрове изобразителни изкуства, както и запознаване с нови техники и способи на работа. Децата имат възможност да се докоснат до разнообразната палитра от света на изкуството. Занятията се различават от общите часове по изобразително изкуство, което е и начин за разнообразяване на ежедневието и за усъвършенстване на естетическите възприятия на неговите членове.

Работи се в следните области: живопис, графика, скулптура и декоративно-приложните изкуства. Учебно-възпитателния процес е съобразен с възрастовите и индивидуалните възможности на учениците, насочена е към усвояване на знания, умения и навици, също и развитие на мисленето, зрителното възприемане, въображение и емоционална отзивчивост.