За нас

Кратко представяне на училището

РАЗХОДКА ИЗ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

ВИДЕО

Нашето училище е с вековна история и традиции, многолико, със свой облик и ясна политика за бъдещето. Педагогическият екип е от високо квалифицирани преподаватели с богат опит и отлична професионална подготовка.

В училището се обучават над 400 ученика от 1 до 12 клас. Училището има 24 класни стаи,  повечето, от които са с мултимедия и интерактивни дъски, 3 компютърни кабинета,
11 134 работилници, сграда за провеждане на обучение по труд и техника, библиотека, стол, 2 учителски стаи.

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всеки ученик, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

Учениците в СОУ „В.Левски“ с професионални паралелки, гр. Ветово са постигнали успехи в различни области и участват в много проекти и конкурси.

Развиват се много извънкласни дейности.

 Мажоретен състав

IMG_2369

Фанфарен оркестър

IMG_2319

Може би художник

Вече трета година учениците от професионалните паралелки работят по проект „Ученически практики“, където трупат опит за работа в реална работна среда.

P1040634Наши ученици заемат призови места в различни конкурси:
– ІІ място в Литературен конкурс за есе и участие в литературно четене на тема: „Птиците танцуват, когато летят заедно…“
– ІІІ място в Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн“ с проект: „Вярвай в себе си, ти можеш без цигари“.
-ІІ място от клуб „Млад огнеборец“ на областно състезание „Млади огнеборци“ с награда летен лагер в база „Сунатица“ в Боровец.
-три участия на клуб „Новинар“ към Асоциация „Интегро“ в дебати на тема: „За или против ядрените електроцентрали“ в Русе, Разград и Варна,за което получиха сертификати.

В областта на спорта учениците са показали висок спортен дух и успехи, което личи от многобройните награди:IMG_2214

Участието на ученици от професионалните паралелки в Пловдивския панаир на учебно-тренировъчните фирми вече се превръща в традиция, което им донесе и награда за най-креативна фирма, освен сертификатите за участие.