Валидиране на компетентности

График за провеждане на изпити за валидиране на компетентности – 5 клас 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕНА ИЗПИТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ ЗА V КЛАС

ЕЛВИС ЗОРАНОВ ДАВИДОВ

Предмет Дата Начален час Място на провеж-дане Вид на изпита Продължи-телност на изпита
1 История и цивилизации 25.01.2021 14,00 Кабинет природни науки Писмен 2 часа
2 Човекът и природата 26.01.2021 14,00 Кабинет природни науки Писмен 2 часа
3 Български език и литература 27.01.2021 14,00 Кабинет природни науки Писмен 2 часа
4 Математика 28.01.2021 14,00 Кабинет природни науки Писмен 2 часа
5 Български език и литература РП 29.01.2021 14,00 Кабинет природни науки Писмен 2 часа
6 Математика РП 01.02.2021 14,00 Кабинет природни науки Писмен 2 часа
7 История и цивилизации РП 02.02.2021 14,00 Кабинет природни науки Писмен 2 часа
8 География и икономика 04.02.2020 14,00 Кабинет природни науки Писмен 2 часа