Архив 21-22г

График  за прием след завършено основно образование в 8.клас, утвърден със Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЕМ В 8.КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 г.:

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016  г.

За първи етап на класиране:

Подаване на документи : 05 – 07 юли 2022 г

Обявяване на приетите ученици в първи етап до 12 юли 2022 г вкл.

Записване  или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране : 13 – 15 юли 2022 г.

За втори етап на класиране:

Подаване на документи: до 20 юли 2022 г

Обявяване на приетите ученици във втори етап до 20.07.2022г. вкл.

Записване : 21 – 22 юли 2022 г.

Обявяване на записаните и незаетите места след втори етап 25 юли 2022 г.

За трети етап на класиране:

Подаване на документи :  26 – 27 юли 2022 г  вкл.

Обявяване списък на приетите след трети етап 29 юли 2022 г

Записване  на приетите ученици на трети етап 01 – 02 август
2022 г. вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места до 03 август
2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – срокът се определя от директора, до 10 септември
2022 г.