Приети в 1кл-1класиране

Списък на класираните ученици в СУ „Васил Левски“ с ПП гр.Ветово на I. етап
Трите имена
1 Християн Катев Атанасов
2 Валери Атанасов Русев
3 Алекс Марианов Стефанов
4 Камелия Гретова Фиданова
5 Елиза Светлева Юлиянова
6 Злати Гинков Атанасов
7 Синем Сидер Айдън
8 Андреа Нелиева Николова
9 Пепа Танева Димитрова
10 Ерен Сезгинов Инджев
11 Ниляй Синанова Инджева
12 Илиомар Димитров Илиев
13 Борис Георгиев Иванов
14 Еда Саметова Салимова
15 Давид Найденов Димитров
16 Сунай  Айдън Селиман
17 Ирем Неджибова Ахмедова
18 Никол Николаева Петрова
19 Берк Бюлентов Пехливанов
20 Кристиян Златков Атанасов
21 Стивън Димитров Стефанов
22 Леонардо Бистров Димитров
23 Биляна Йорданова Бонева
24 Диляна Дилянова Съртмачева
25 Джейлян Бахарчи Николова
26 Емирхан Стефков Ренков
27 Максум Бахарчи Николов
28 Димитър Любенов Димитров
29 Лиляна Пенкова Димитрова
30 Полина Пламенова КЬосева
31 Ефе Ердинч Февзи
32 Берк Бюлентов Шантуров