Квалификационна дейност-предстоящи обучения

Тема на обучението-„Методи и подходи за работа с деца в риск“

Място на провеждане-гр.Банкя

Период на провеждане -18.07.-20.07.2022 г. 

Начален и краен час-14.00ч на 18.07. до 12.30 ч. на 20.07.2022г.

Наименование на обучителната организация – НЦПКПС

Брой педагогически специалисти, заявили желание да участват в обучението -2 

Връзка към сайта https://teachers.mon.bg/Default.aspx 

План за квалификационната дейност през 2016/2017г