Учебни материали

 Електронен учебник по Информационни технологии за 5 клас

http://content.e-edu.bg/file.php/122/index.html Електронен учебник по Информационни технологии за 9 клас

http://content.e-edu.bg/mod/resource/view.php?id=1682 
Електронен учебник по Информационни технологии за 10 клас
Литература :
Математика :
За матурите: http://www.zamaturite.bg/
Други учебни материали (по математика, български език, литература, химия, физика и др.) от 5 до 12 клас
Речници, енциклопедии, библиотеки и др. можете да намерите на следния адрес: http://znam.bg/com/
Мрежа на виртуалните библиотеки:
Европейски образователни програми: