Учебни материали

 

 
 
Електронен учебник по Информационни технологии за 5 клас
http://content.e-edu.bg/file.php/122/index.html

 

Електронен учебник по Информационни технологии за 9 клас
http://content.e-edu.bg/mod/resource/view.php?id=1682

Електронен учебник по Информационни технологии за 10 клас
http://content.e-edu.bg/mod/resource/view.php?id=1689

 

 
Български език :
 
Литература :
 
Математика :
 
За матурите: http://www.zamaturite.bg/
 
Други учебни материали (по математика, български език, литература, химия, физика и др.) от 5 до 12 клас
 
Речници, енциклопедии, библиотеки и др. можете да намерите на следния адрес:
 
Мрежа на виртуалните библиотеки:
 
Европейски образователни програми: