Материали за икон.информатика

images35

МАТЕРИАЛИ ЗА ДКИ:

   РЪКОВОДСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА САЙТ

При работа с CorelDraw и PhotoShop не може да се копира или съхранява документа, затова трябва да се снима екрана чрез клавиша  Print Screen SysRq на първия ред на клавиатурата и чрез командата Paste да се постави в документ на Paint. Отрязва се необходимото и се поставя в нов документ на Paint и се използва според нуждите.

Урок „Каскадни набори от стилове“ 

Урок „Добавяне на съдържание в страница“

 Урок „Изображения“

 Урок „Интерактивност“

 Урок „Таблици“

  Урок „Библиотечни елементи“

Урок „Работно пространство на Dreamweaver“

  Урок „Електронна поща“- част от тема №5 от ДКИ по теория

  Урок „Търсене на информация в Интернет“- част от тема №5 от ДКИ по теория

ТЕМИТЕ ВКЛЮЧВАТ И разработени ПРИЛОЖНИ ЗАДАЧИ

Приложните задачи на №8 и №9 ще са „Изграждане на интернет страница за училищния сайт„, а приложната задача на тема 11 е „Да се създаде уеб-страница с изображение и текст около него“ – за подготовка използвайте уроците по-горе

Приложната задача на тема 14 е „Да се създадат бутони или лого за фирма с CorelDraw X5″ –   за подготовка да се използват  уроците в uroci.net в частта за начинаещи с CorelDraw

ТЕМА1        ТЕМА2        ТЕМА3      ТЕМА4    ТЕМА5        ТЕМА6        ТЕМА7      ТЕМА8        ТЕМА9        ТЕМА10      ТЕМА11    ТЕМА12   ТЕМА13      ТЕМА14      ТЕМА15    ТЕМА16

ТЕМА 17          ТЕМА 18

Учебник по „Програмиране и алгоритмични езици“ 10кл

Електронен учебник по Информационни технологии 9кл 

Електронен учебник по Информатика 9кл

Електронен учебник по Информационни технологии 10кл

Уроци по Компютърна техника и Информационни технологии

 

Електронни учебници по математика за 9кл

Уроци по Електротехника и осветителна техника

Уроци по Енергетика

Уроци по Електроника

Уроци по Измервателна техника

Уроци по Икономика

Същност на комуникацията – виж тук

Принципи на комуникацията – виж тук

Комуникации в офиса – виж тук

Интервю за работа – виж тук

Умението да комуникираме – виж тук